bi4dataObdolzena dokumentacija ali telefonska obdolzenja dokumentacija je mnozica (celota) racunalniskih postopkov, katero dovoli analizo telefonskih stroskov, ki bremeni podjetje ali javno ustanovo, potom uporabe telefonske centrale, ki se imenuje tudi SCP (sistem privatne zamenjave) ali PBX (Private Branch Exchange). Dokumentacijo obdolzitve je potrebna, ker pretekli promet (ki preteka) med telefonskimi vezi od enega ali vec telefonskih uporbanikov ne more biti dodeljen direktno na edino zvezo/stik uporabnika ustvarjen na podlago dobljenih podatkov operaterijev samih.

Prednost, ki ponuja sistem obdolzitve dokumentacije je v tem, (prebiva) da omogoca dokumentacijo tudi za odhodne klice brez odgovora in dohodne klice ter notranje klice z ali brez odgovora. To omogoca anlizo podatkov prejetega telefonskega prometa od zunanjih uproabnikov ali narejenega prometa med telefonskimi uporabniki samega PBX. Poleg raziskovalne funkcije s povezanimi casovnimi filtri, ure, zunanje stevilke, trajanje, strosek, itd... ali opcijo razvrscanje, ki posluje na edinega ali vec kljucevna razpolago tudi telefonske prometne analizne funkcije.

Poleg standardne funkcije, BI4Data lahko anlizira vazne funkcionalne parametre telefonske centrale kot erlang in ASR ali povprecno trajane pogovorov, ali povprecna cakalna doba za dohodne klice in se mnogi razlicni parametri.  

Poleg tega lahko ponuja vazne informazije kot podlago sklepov npr: primerno opredelitev stevilo telefonskih vezi, ali pa ce so velike obsezne spremembe prometa, ali dodelitve med srednjimi preteklih/prejsnhi obdobji.