Sistem BI4Data dovoli analizo relativnih prometnih telefonskih podatkov od PABX (telefonska centrala), Pabx veza ali pa telefonskega sistema VOIP, potom izkusnega sistema. S pridobljenimi/dosezeni rezultati lahko se jih posluzujemo kot opora za bodoce odlocitve kot razseznost in ocenljivo ucinkovitost telefonske veze.

BI4Data je predmet za preveriti upravjanje ter del telekomunikacije in omogoca nadzor telefonskih stroskov, opredeli zapravljanaje denarja in goljufije.

Sistem razpolaga na enostavnega in takojsnjega/hitrega web vmesnika za uporabnika, nacrtovan tudi za uporabo nestrokovnega uporabnika.

BI4Data lahko pridobi Call Data Record, ki so bili ustvarjeni od PABX v razlicinih nacinih : serijske RS232, socket IP, pri povezavi na database potom ODBC, FTP/SFTP/FTPS, TFTP, SCP, syslog in potom IP buffer SS100.

BI4Data uvede nov koncep organizacije glede relativnih podatkov obdolzitve dokumentacije, predlaga business oriented storitve bodisi za stranko, ki uporablja enostavni telefon, bodisi za dodlitev stroskov v zapletenih organizacijskih podjetjih ter za anlizo telefonskega prometa.

Na razpolago sta dve logiki delovanja za avtomaticno in ciljno razdelitev po mailu:

  • centralno porocanje: dovoli centralno/glavno pripavo razlicnih porocanj, morebitni po obdobju, z avromaticno in ciljno razdelitev po mailu;

  • Prenesenega porocanja: dovoli vsakemu uporabniku dostop BI4Data za pregled ustreznih osebnih podatkov.

Konvencionalne funkcije BI4Data sso razdeljene v tri vrste:

  • obdolzitve dokumentacija

  • analiza prometa

  • data mining.

La prima tipologia include report mirati all'analisi dei costi telefonici con la possibilità di suddividerli tra le componenti della struttura aziendale, la seconda tipologia include report che consentono di analizzare le performance di un sistema telefonico, mentre la terza è orientata all'individuazione di frodi, abusi o anomalie legate al traffico telefonico.

BI4Data dovoli oblikovanje velikega obsega osebnih porocil potom uporabe ustreznih filtrov in razvrscanje meril. Dostop do podatkov gre potom web vmesnika in navadnega browserja podpore za navadnega operativnega sistema. (Windows, Linux e Macintosh).

Zakaj izbrati BI4Data